Udržování zákazníků

Jak zjistit, že zákazník zvažuje svůj odchod?

Za hlavní indicie, signalizující, že zákazník uvažuje o odchodu, bývají obvykle považovány zejména následující události:
  • Zákazník nevyužíval služby nebo velmi dlouhou dobu nekoupil zboží.
  • Zákazník požádal o ukončení smlouvy.
  • Zákazník se odhlásil.
  • Zákazník neuzavřel novou smlouvu.
Pokročilé techniky datové analýzy, které Argo Team při své práci využívá, umožňují zjištění hrozícího odchodu zákazníků mnohem dříve a přijetí nutných opatření, které tomu mohou zabránit. Tím snižuje náklady a zvyšuje míru úspěšnosti udržení zákazníků. Postupy, které používáme jsou:
  • analýza chování zákazníka,
  • vypracování profilu zákazníka,
  • zjištění chování zákazníka před odchodem,
  • sledování aktivit zákazníků,
  • nastavení upozornění na první projevy v chování konkrétních zákazníků, signalizující jejich zvažovaný odchod.

Co nabídnout zákazníkům, aby nezvažovali svůj odchod?

Namísto unifikované nabídky všem zákazníkům, kteří se chystají odejít, vypracujte konkrétní nabídku založenou na výsledcích analýzy zákaznických transakcí a segmentace zákazníků dle jejich preferencí.

Jak si budete jistí, že náklady na udržení zákazníků nepřesáhnou budoucí zisk?

Pokuste se udržet pouze ty zákazníky, kteří vám přinesou dostatečný zisk. Ten určíme na základě historie jejich transakcí a profilu chování.

Customer Retention

Program

Máte zavedené rentabilní programy udržování zákazníků?

Vzorce chováni

Zjistěte vzorce chování svých zákazníků před jejich odchodem!

Proces

Jste připraveni spustit proceduru pro udržení zákazníků, kteří právě naznačili svůj zvažovaný odchod?